Förvaltning

Ledamöterna och ersättarna i stiftelsens styrelse utses av Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation bland förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare.

Därtill utser Kommunförbundets förbundsdelegation från varje parti eller grupp som är representerade i Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation, men som inte har någon invald ledamot i stiftelsens styrelse, en person som har närvaro- och yttranderätt vid stiftelsens styrelsesammanträden. Personen ska vara ledamot eller ersättare i Kommunförbundets förbundsdelegation.

Styrelsen för Finlands kommunstiftelse 2018 – 2022

Ledamot i stiftelsens styrelse Personlig ersättare
Joona Räsänen, ordförande Lauri Lyly
Sari Rautio, 1. vice ordförande Annika Kokko
Tapani Tölli, 2. vice ordförande Merja Taponen
Meri Lumela Tuomas Rantanen
Martti Korhonen Minna Minkkinen
Toimi Kankaanniemi Minna Reijonen
Mikaela Nylander Mikko Ollikainen

Sonja Falk har närvaro- och yttranderätt vid stiftelsens styrelsesammanträden.

Verkställande direktör för Kommunstiftelsen är Finlands Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Som stiftelsens ombudsman agerar Timo Mykkänen (fr.om. 1.1.2020).