Förvaltning

Ledamöterna och ersättarna i stiftelsens styrelse utses av Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation bland förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare.

Därtill utser Kommunförbundets förbundsdelegation från varje parti eller grupp som är representerade i Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation, men som inte har någon invald ledamot i stiftelsens styrelse, en person som har närvaro- och yttranderätt vid stiftelsens styrelsesammanträden. Personen ska vara ledamot eller ersättare i Kommunförbundets förbundsdelegation.

Styrelsen för Finlands kommunstiftelse 2018 – 2022

Ledamot i stiftelsens styrelse Personlig ersättare
Joona Räsänen, ordförande Lauri Lyly
– 1. vice ordförande Henrik Vuornos
Markku Rossi, 2. vice ordförande Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg
Toimi Kankaanniemi Taito Ylhäinen
Meri Lumela Pekka Sauri
Martti Korhonen Anni Järvinen
Johan Johansson Malin Bränkärr

Sonja Falk har närvaro- och yttranderätt vid stiftelsens styrelsesammanträden.

Verkställande direktör för Kommunstiftelsen är Finlands Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Som stiftelsens ombudsman agerar Timo Mykkänen (fr.om. 1.1.2020).