Förvaltning

Ledamöterna och ersättarna i stiftelsens styrelse utses av Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation bland förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare.

Därtill utser Kommunförbundets förbundsdelegation från varje parti eller grupp som är representerade i Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation, men som inte har någon invald ledamot i stiftelsens styrelse, en person som har närvaro- och yttranderätt vid stiftelsens styrelsesammanträden. Personen ska vara ledamot eller ersättare i Kommunförbundets förbundsdelegation.

Styrelsen för Finlands kommunstiftelse 2022 – 2025

Ledamot i stiftelsens styrelse Personlig ersättare
Lyly Lauri, ordförande Räsänen Joona
Vuornos Henrik 1. vice ordförande Ahola Lotta
Rossi Markku, 2. vice ordförande Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa
Kankaanniemi Toimi Ylhäinen Taito
Lumela Meri Sauri Pekka
Korhonen Martti Järvinen Anni
Johansson Johan Bränkärr Malin

Sonja Falk har närvaro- och yttranderätt vid stiftelsens styrelsesammanträden.

Verkställande direktör för Kommunstiftelsen är Finlands Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Som stiftelsens ombudsman agerar Timo Mykkänen (fr.om. 1.1.2020).