Förvaltning

Ledamöterna och ersättarna i stiftelsens styrelse utses av Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation bland förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare.

Därtill utser Kommunförbundets förbundsdelegation från varje parti eller grupp som är representerade i Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation, men som inte har någon invald ledamot i stiftelsens styrelse, en person som har närvaro- och yttranderätt vid stiftelsens styrelsesammanträden. Personen ska vara ledamot eller ersättare i Kommunförbundets förbundsdelegation.

Styrelsen för Finlands kommunstiftelse 2018 – 2022

Ledamot i stiftelsens styrelse Personlig ersättare
Sirpa Paatero, puheenjohtaja Lauri Lyly
Sari Rautio, 1. varapuheenjohtaja Annika Kokko
Tapani Tölli, 2. varapuheenjohtaja Merja Taponen
Meri Lumela Tuomas Rantanen
Martti Korhonen Veronika Honkasalo
Toimi Kankaanniemi Minna Reijonen
Mikaela Nylander Thomas Blomqvist

Sonja Falk har närvaro- och yttranderätt vid stiftelsens styrelsesammanträden.

Verkställande direktör för Kommunstiftelsen är Finlands Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Närvaro- och yttranderättet vid stiftelsens styrelsesammanträden har också Kommunförbundets vice verkställande direktörer Timo Reina och Hanna Tainio.