Stipendier

Stipendier kan beviljas studerande för pro gradu-arbeten med kommunal inriktning  och andra lärdomsprov.

Årets bästa pro gradu med kommunal inriktning

Kommunförbundet har årligen beviljat ett stipendium för det bästa pro gradu-arbetet med kommunal inriktning, och nu har tilldelningen av stipendiet övergått till Kommunstiftelsen. Pro gradu-arbetena söks via universiteten.

Finlands 100-årsjubileum och startandet av stiftelsens verksamhet till ära tilldelas år 2017 tre pro gradu-stipendier.

Årets pro gradu med kommunal inriktning 2017: Viliina Evokari: Ilmastonmuutokseen sopeutumista estävät ja edistävät tekijät Helsingin kaupungissa

Årets pro gradu med kommunal inriktning 2016: Esko Härkönen, Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa (En föregripande planerings- och byggprocess i offentliga byggnadsprojekt)

Årets pro gradu med kommunal inriktning 2015: Anne Ojajärvi, Kunnanjohtaja eettisenä johtajana (Kommundirektörernas syn på etik och korruption)

Kommundirektörernas syn på etik och korruption gav Anne Ojajärvi priset för årets bästa pro gradu med kommunal inriktning (2.11.2016)