Urbanism

Vid ingången av år 2018 fusionerades stiftelsen Urbanismisäätiö med Kommunstiftelsen. Syftet med stiftelsen Urbanismisäätiö har varit att stödja, utveckla och fästa vikt vid den urbana livsstilen och dess betydelse. Målet har varit att främja urbanism. I fortsättningen kommer dessa mål att uppfyllas genom Finlands kommunstiftelses verksamhet.

Stiftelsen Urbanismisäätiö har ordnat kurser för inbjudna toppexperter och centrala opinionsbildare inom finländsk stadsutveckling under rubriken ”Maailman parhaat kaupungit – kokemusten juurruttaminen Suomeen” (Världens bästa städer – förankring av erfarenheterna i Finland). Resultaten från kurserna och de tillhörande studieresorna har analyserats och rapporterats som bästa praxis för tillämpning i Finland.


Livlig och lummig Montreal: Maailman parhaat kaupungit -viidennen kurssin raportti (2023) (på finska)
Urban vardag i Nederländerna: Maailman parhaat kaupungit -neljännen kurssin raportti (2020) (på finska)
Portland, USA: Maailman parhaat kaupungit – kolmannen kurssin raportti (2018) (på finska)
Städernas Tyskland: Maailman parhaat kaupungit – toisen kurssin raportti (2015) (på finska)
Erfarenheter från Toronto: Maailman parhaat kaupungit – ensimmäisen kurssin raportti (2013) (på finska)