Minna Karhunen blir vd för Kommunstiftelsen

Finlands kommunstiftelse har utnämnt Minna Karhunen till ny verkställande direktör från 1.2.2019. Minna Karhunen kommer från början av februari att vara ställföreträdande verkställande direktör för Finlands Kommunförbund, som grundat stiftelsen, och från 1.3 Kommunförbundets verkställande direktör.

Enligt Kommunstiftelsens arbetsordning svarar styrelsen för stiftelsens strategiska ledning och verkställande direktören för den operativa ledningen.

Sedan stiftelseurkunderna underskrevs 22.8.2016 har Finlands Kommunförbund rf:s vd Jari Koskinen varit vd för Finlands kommunstiftelse. Jari Koskinen har sagt upp sig från uppgifterna som verkställande direktör för Kommunförbundet och Kommunstiftelsen.

Närmare upplysningar:

Sirpa Paatero, Kommunstiftelsens styrelseordförande, 050 512 1602
Janita Karhu, sekreterare för Kommunstiftelsens styrelse, Suomen Säätiötilipalvelu, 044 727 6003