Timo Mykkänen blir Kommunstiftelsens ombudsman

Finlands kommunstiftelses första ombudsman på heltid är från början av 2020 Timo Mykkänen, projektchef vid Kommunförbundet Service Ab. Hans huvudsakliga uppgifter har på senare tid varit att sköta om ärenden som har att göra med Kommunernas hus Ab, som ägs av Kommunstiftelsen, samt beredning av stiftelsens övriga ärenden.

Kommunstiftelsens styrelse ansåg att hanteringen av fastighets- och avtalsärenden vid Kommunernas hus och stiftelsens ordinarie bidragsärenden förutsätter heltidsanställning. Ombudsmannen bereder bidragsärenden, uppföljning av användningen av bidrag och styrelsens beslutsärenden. Han rapporterar till verkställande direktören. Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen fortsätter som Kommunstiftelsens verkställande direktör.

Närmare upplysningar: Timo Mykkänen, timo.mykkanen@kuntaliitto.fi, tfn 09 -7712715