Arkitekturarbeten årets bästa gradu-arbeten om kommunen

Finlands kommunstiftelse har premierat arkitekten Esko Härkönens arbete ”Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa” (En föregripande planerings- och byggprocess i offentliga byggnadsprojekt) som förra årets bästa pro gradu-avhandling med kommunal inriktning. Dessutom får två avhandlingar hedersomnämnanden. Med anledning av Finlands jubileumsår belönas årets pro gradu-avhandlingar med kommunal inriktning med större prissummor än vanligt.

Esko Härkönen får ett hederspris på 2 500 euro för sin avhandling. Det första hedersomnämnandet får arkitekten Eevamaria Juuti i form av ett 1 500 euros stipendium för sitt arbete om samhällsplaneringens nya redskap. Det andra hedersomnämnandet, ett
1 000 euros stipendium, går till kandidaten i samhällsvetenskaper Aapeli Leminen för hans avhandling om kostnadseffekter i utvecklingen av diabetesvården.

Härkönens och Juutis avhandlingar, som skrevs vid Uleåborgs universitets fakultet för arkitektur, övertygade Kommunförbundets sakkunniga med att de var aktuella och användbara i olika kommuners utvecklingsarbeten.

Härkönens avhandling fokuserar på inledningsfaserna i offentliga byggnadsprojekt och erbjuder material för att öka användarperspektivet så att funktionaliteten och lönsamheten förbättras.

Juuti har granskat miljökonsekvenser inom planeringen av livsmiljön och planerarens möjligheter att utnyttja digitalisering och platsbunden massdata i planeringen av hälsofrämjande miljöer.

I Leminens kandidatavhandling vid Östra Finlands universitet utreds tillgängligheten vid uppföljning av diabetes typ 2 och patientens resekostnader i Norra Karelen och hur de påverkar totalkostnaderna för uppföljningen.

Pro gradu-pris sedan 1993

Finlands Kommunförbund har sedan 1993 årligen premierat den bästa pro gradu-avhandlingen med kommunal inriktning och delat ut ett till två hedersomnämnanden. I år överfördes utdelningen av utmärkelserna till Finlands kommunstiftelse.

Valet sker på basis av de förslag som lämnats in av universitet och högskolor. I år lämnades 20 tävlingsbidrag in från nio olika universitet och högskolor.

Utmärkelserna ges för avhandlingar som behandlar ett aktuellt och nyttigt kommunalt tema och som är vetenskapligt förtjänstfulla.

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634 www.kommunstiftelsen.fi