Nokia är bäst på att främja familjemotion

Kommunerna Nokia, Kouvola och Tammerfors är bäst på att främja familjemotion i Finland. Av de små kommunerna är Euraåminne bäst på att locka familjer till att motionera. Vinnaren i tävlingen, Nokia stad, tilldelas 4 000 euro som erkännande för förtjänstfulla insatser för att främja motion bland familjer. På andra plats kom Kouvola stad som tilldelas 2 000 euro och på tredje plats kom Tammerfors som likaså får 2 000 euro.

De nationella priserna finansieras av Finlands kommunfond. Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko delade den 16 februari i Helsingfors ut pris till vinnarna i tävlingen om vilken kommun i Finland som är bäst på att främja familjemotion.

Nokia stad uppmuntrar på många sätt barnfamiljer till såväl frivillig som organiserad motion. Till exempel projektet Familjemotion arbetar tillsammans med småbarnspedagogiken, biblioteken samt rådgivningarna multiprofessionellt för att sporra familjer till gemensam och frivillig motion. I Nokia finns det många öppna och avgiftsfria motionsgrupper med låg tröskel där både föräldrar och barn kan motionera tillsammans.

I Kouvola satsar man bland annat på att bygga och driva näridrottsplatser och lekparker i kommunens alla tätorter. Inom småbarnspedagogiken uppmuntras småbarnsfamiljer till frivillig motion eller utevistelse med familjen. Alla skolor i Kouvola deltar i programmet Skolan i rörelse.

I Tammerfors har barnfamiljer mångsidiga möjligheter till såväl frivillig som organiserad motion och staden bygger aktivt ett omfattande servicenätverk. Tammerfors bibliotek lånar till exempel ut motionsredskap och redskap för barns utelekar.

Euraåminne uppmuntrar på många olika sätt barnfamiljer till både frivillig och ledd familjemotion. Till exempel alla inne- och uteidrottsanläggningar är gratis för samtliga kommuninvånare.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula och Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho utmanade tillsammans med Finlands Kommunförbund och Finlands Olympiska Kommitté sommaren 2017 kommunerna att delta i en tävling om vilken kommun i Finland som är bäst på att främja familjemotion. Med hjälp av tävlingen vill man starkare än hittills lyfta fram goda exempel på välfungerande och förmånliga motionsmöjligheter för barnfamiljer samt presentera förtjänstfulla åtgärder för att främja motion bland barnfamiljer. Bakgrunden till tävlingen är samarbetslöftet En rörlig barndom som hör till insatserna för att fira Finlands hundraårsjubileum.

I den första omgången av tävlingen efterlystes landskapsvis kommuner som arbetar för att understödja familjemotion. Regionala hedersomnämnanden för främjandet av familjemotion delades ut till kommunerna på hösten i samband med besöken i landskapen under temat främjande av hälsa och välfärd. De prisbelönta kommunerna är Enonkoski, Idensalmi, Kuopio, Tammerfors, Nokia, Muurame, Kouvola, Euraåminne, Åbo och Lundo. På basis av en kompletterande omgång fick Uleåborg och Träskända regionala hedersomnämnanden. De kommuner i Finland som är bäst på att främja familjemotion valdes bland de regionala vinnarna.

Tävlingens jury bestod förutom av företrädare för undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet också av företrädare för Finlands Kommunförbund och Finlands Olympiska Kommitté. Ytterligare upplysningar:

Tiina Kivisaari, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330178

Mari Miettinen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63333

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/nokia-on-suomen-perheliikuntamyonteisin-kunta?_101_INSTANCE_yr7QpNmlJmSj_languageId=sv_SE