Gemensam datatjänst för kommunerna

Gemensam datatjänst för kommunerna
Uppgifterna om kommunernas byggda miljö finns härefter i en och samma webbtjänst. Byggare, husbolag eller till exempel de som bor i egnahemshus kan beställa uppdaterade uppgifter om byggnaden, planläggningen eller markanvändningen direkt ur kommunens databaser via den gemensamma Kommunala datatjänsten.
Kommunala datatjänsten, som finansieras av Finlands kommunstiftelse, har nu öppnats på adressen www.kuntatietopalvelu.fi. Ungefär 30 kommuner har redan anslutit sig och publicerar maskinläsbar information via tjänsten. Till exempel uppdaterade detaljplaner från över hundra kommuner finns att tillgå.
– Det digitala samhället och en hållbar kommunal ekonomi kräver att kommunerna sköter sitt informationskapital med omsorg och öppnar datalager för allmänt bruk. Kommunerna kan ansluta sig till datatjänsten kostnadsfritt och kanalisera inkomsterna från den till den egna kommunen. Av den tillgängliga informationen kan också lokala företag utveckla nya produkter och tjänster, säger Matti Holopainen, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

Information är kapital
– Ur kommunernas synvinkel är det självklart att det ekonomiska värdet av deras informationskapital ska tillfalla kommunerna. Att överföra kommunernas informationskapital till statens kopieregister är varken tekniskt eller ekonomiskt motiverat, säger Holopainen.
– Täckande, korrekta och uppdaterade adressuppgifter är ett grundläggande behov i samhället. Objektens adressuppgifter uppstår fullt ut i kommunernas processer. För att uppgifterna ska gå att sprida och användas är det nödvändigt att kommunerna öppnar gränssnitt från sina system till Kommunala datatjänsten, upplyser Holopainen.
Det går mycket snabbt att öppna gränssnitt från varje kommun i Finland med hjälp av kommunens egen systemleverantör, när kommunen så beslutar. Kommunstiftelsen betalar små kommuner motivationsbonus för att öppna adressuppgifterna i datatjänsten. Kommunen ansöker om motivationsbonus när den ansluter sig till tjänsten.

Informationen sprids på ett kontrollerat sätt
Kommunerna producerar viktiga datalager om den byggda miljön. I Kommunala datatjänsten sammanställs adressuppgifter, uppgifter om byggnader, detaljplaner, generalplaner, uppgifter om miljön och uppgifter om markegendom från alla kommuner samt uppgifter om fastigheter på detaljplaneområden i fråga om över fyra miljoner invånare. De nya stadsmodellerna är en viktig del av kommunernas digitala datalager om den byggda miljön.
– Kommunerna bör effektivisera de grundläggande processerna kring den byggda miljön med utgångspunkt i vilka behoven är för den kommunala ekonomin och en bred fastighetsskattebas. Samtidigt säkerställs att de uppgifter om kommunerna som publiceras i datatjänsten är så täckande och uppdaterade som möjligt.
I Kommunala datatjänsten kan kommunerna sprida uppdaterad maskinläsbar information på ett kontrollerat sätt. Kommunala datatjänsten fullföljer kraven på kontrollerad behandling av personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning.
Användaren kan också beställa en uppföljningstjänst som meddelar när det område som följs upp får nya detaljplaner, undantagsbeslut, avgöranden som gäller planeringsbehov eller bygglov.
När informationen publiceras i Kommunala datatjänsten används dataformatet KommunGML, som kommunerna tillsammans har definierat och genomfört. Elektroniska tillstånds- och ansökningstjänster som bygger på KommunGML används redan i över 270 kommuner.
Kommunstiftelsen har finansierat den inledande fasen och stöder kommunerna när de öppnar gränssnitt. Målet är att alla kommuner ska ingå i Kommunala datatjänsten före år 2020.
Kommunerna styr utvecklingen av tjänsten. Den vidareutvecklas utgående från responsen från kunderna.

Närmare upplysningar:
Matti Holopainen, utvecklingschef, Regioner och samhällen, Finlands Kommunförbund, tfn 050 563 4622