Kontaktuppgifter

info@kommunstiftelsen.fi
Ombudsman: timo.mykkanen@kuntaliitto.fi

Finlands kommunstiftelse sr:s faktureringsinformation (FO-nummer 2781032-9)

E-fakturor
Om ni har ett system för elektroniska fakturor önskar vi att ni i första hand skickar nätfakturor. Adressen är:

EDI: 003727810329

Service ID: 003721291126

Operatör: Maventa

Om du skickar en faktura via en bankförbindelse, då
Service ID är DABAFIHH

E-postfakturor
Om det inte är möjligt att skicka e-fakturor, ber vi er skicka fakturorna via e-post till laskut@saatiotilipalvelu.fi.

Pappersfakturor
Om det inte är möjligt att skicka fakturor i elektronisk form eller via e-post, ber vi er skicka pappersfakturorna till:

Finlands kommunstiftelse sr, c/o Suomen Säätiötilipalvelu
PB 29
00131 HELSINGFORS