Utmärkelser

Utmärkelser kan beviljas som erkännande för ett betydande arbete på området för stiftelsens ändamål.